Apziņas attīstība

Viss tiek uztverts tādā veidā, kā to uztver tas, kurš to uztver.

Akvīnas Toms

Lai ko tu mācītu vai mācītos, tas tiks sadzirdēts vismaz astoņos, desmit dažādos līmeņos atbilstoši klausītāja iekšējam psiholoģiskajam un garīgajam brieduma līmenim. (..)

Kristietībā ideja par cilvēcisko iespēju pakāpjveida attīstību nav nekas jauns. Par to runā jau Jēzus līdzībā par sējēju. Tajā tiek stāstīts par vismaz četriem dažādiem veidiem, kā var uztvert realitāti. Zen budisma tradīcijā uz līdzīgu attīstību norāda slavenie desmit vērša zīmējumi.

Patiesi, garīgais ceļš tiešām ved cauri stadijām un pakāpēm.

Minēto modeli pilnveidoja Svētais Augustīns. Viņš formulēja dažādas Svēto Rakstu izpratnes pakāpes. Tad tika radīts klasiskais ceļš – atbrīvošanās, apgaismība un vienotība. Avilas Terēze runāja par dažādiem mājokļiem “iekšējā pilī”, Jānis no Krusta – par uzkāpšanu Karmela kalnā, jaunākajos laikos šo modeli tālāk attīstījuši Žans Piažē, Žans Gebsers, Džeimss Faulers, Lorenss Kolbergs, Eriks Eriksons, Kens Vilbers, Kerola Giligena, Bils Plotkins un visbeidzot – Klērs Greivss ar savu spirāldinamikas teoriju. Daži izšķir sešas garīgā ceļa pakāpes, citi – septiņas, astoņas vai deviņas, tomēr svarīgs nav skaits. Ir pilnīgi skaidrs, ka pastāv kas tāds kā cilvēka izaugsme un tai ir noteikta virzība. Ja neapzināmies šīs izaugsmes mērķi vai iespējamo cilvēka nobriešanas ceļu, mūsu cilvēcība kļūst sašķelta, zaudē struktūru, trajektoriju, mērķi un galu galā – arī jēgu. 

Franciskāņu domātājs Ričards Rors