Meditācija

Institūts vēlas palīdzēt semināru dalībniekiem nonākt pie dziļākas apzināšanās. 

Institūtā tiek mācīta via integralis meditācijas tradīcija. Šīs tradīcijas pamatus licis jezuīts Hugo Enomija Makibi Lasāls (Hugo E. M. Lassalle, 1898–1990), kurš sāka kristiešiem mācīt zen meditāciju – sava veida “divvalodību”. Viņš bija ne tikai cienījams kristiešu garīgais skolotājs, bet arī autorizēts zen budisma meistars.

Lasāla skolnieki, kristīgās kontemplācijas skolotāji un vienlaikus autorizēti zen meistari – jezuīts Niklauss Brančens (Niklaus Brantschen, dz. 1937) un Sv. Katrīnas kopienas mūķene Pia Gīgere (Pia Gyger, 1940–2014) – 2004. gadā Lasāla namā Bādšēnbrunnā Šveicē nodibināja kontemplācijas skolotāju sagatavošanas skolu Lassalle-Kontemplationsschule via integralisatbildīgu kristīgās mistikas un zen prakses sintēzi. Pie šīs skolas pieder arī kontemplācijas skolotāji Juris Rubenis un Inga Rubene.

Nosaukumā ietvertais vārds “integrāls” norāda uz skolas trim galvenajiem uzdevumiem:

  • kristīgo kontemplatīvo tradīciju integrācija; nevis konkurence, bet kooperācija,
  • saišu dibināšana starp dažādu reliģiju kontemplatīvajām tradīcijām,
  • K. Vilbera integrālās teorijas atziņu īstenošana.

www.viaintegralis.ch

 

Atbalsts ikdienas meditācijai

 

Katru no šiem četriem atšķirīga garuma meditācijas posmiem ievada īsi Induļa Paiča vai Jura Rubeņa ievadvārdi, kā arī gonga signāli meditācijas sākumā un noslēgumā.

Prakse ir tas, ko mēs darām katru dienu. Otto Šarmers