Apzinātības treniņš augstākā līmeņa vadītājiem.

2018. gada 11. oktobris

Pēdējās desmitgadēs apzinātības prakses apgūšana ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu daudzu augstskolu MBA programmās un vadošu darbinieku papildizglītības kursos.

Mūsdienu vadītāja ikdiena ir augstas spriedzes situācijas, kurās ātri jāpieņem kompleksi lēmumi. Tas nereti noved pie izdegšanas. Atrast iekšējo līdzsvaru, mācēt vadīt un noturēt uzmanību, prast nezaudēt mieru pārslodzes brīžos ir izšķiroši svarīgi. Tāpēc, blakus profesionālajai kompetencei, aizvien lielāku lomu vadītāja dzīvē ieņem personiskā kompetence, kuras attīstīšanā apzinātība ir neaizvietojama.   

Apzinātība ir nevērtējoša, līdzcietīga, pieņemoša personiskās pieredzes uztvere.

Džons Kabatzins apzinātību formulē kā nevērtējošu informētību par mūsos notiekošo pieredzi. Nereti apzinātība tiek definēta kā “pilna uzmanība” un “pilna apzināšanās”.

Apzinātības pamatā ir vairākas idejas:

 1. Visbiežāk cilvēka parastais stāvoklis ir neapzināta eksistence. Lielākā daļa no šajā mirklī notiekošā mūsu uztverei paiet garām. Ikdienā cilvēki parasti dzīvo “autopilota” režīmā.
 2. Mēs esam spējīgi virzīt un noturēt uzmanību uz to, kas notiek mūsu psihē.
 3. Šo spēju iespējams būtiski attīstīt ar pakāpeniskas, regulāras prakses palīdzību.
 4. Mūsos notiekošā apzināšanās bagātina mūsu dzīvi, ļauj pārtraukt akli reaģēt uz dzīves izaicinājumiem un apzināti atbildēt aizvien iekļaujošākā veidā.
 5. Nevērtējoša notiekošā vērošana ļauj adekvātāk, objektīvāk uztvert dzīvi.
 6. Precīzāka mūsu psihē notiekošo procesu uztvere un savu standartizēto reakciju pamanīšana ved pie dziļākas sevis izpratnes.

Institūta programma palīdz apgūt prasmi:

 • Atvērti un vērīgi klausīties/uztvert (drošība un skaidrs skats ikdienas kompleksitātē);
 • Vērtības respektējoši un autentiski komunicēt (respektēt vērtības un radīt vērtības);
 • Izturēt spriedzi un konstruktīvi risināt konfliktus (risināt krīzes no apzinātības avota);
 • Attīstīt un vienlaicīgi veicināt visas cilvēka inteliģences (IQ, EQ, SQ, BQ);
 • Līdzsvarot darba dzīvi ar privāto dzīvi no iekšējā centra.

Programmas pasūtītājs ir Latvijas Republikas Valsts Kanceleja, tajā piedalās divdesmit Latvijas valsts augstākā līmeņa vadītāji. Programmu vada Juris Rubenis.