Lasāla Kontemplācijas skola Latvijā

2019. gada 15. maijs

2019.gada 12.maijā Lasāla Kontemplācijas skolas via integralis (Lassalle Kontemplationsschule via integralis) garīgie vadītāji Hildegarde Šmitfula (Hildegard Schmittfull) un Bernhards Štapels (Bernhard Stappel) pēc pabeigtas individuālas apmācību programmas piešķīra Ingai Rubenei kontemplācijas skolotājas otro pakāpi (Lehrerlaubnis Stufe II), kas viņai sniedz tiesības mācīt kristīgos “atslēgas vārdus”. Savukārt Jurim Rubenim tika piešķirta augstākā – trešā – kontemplācijas skolotāja pakāpe (Lehrerlaubnis Stufe III), vienlaikus ieceļot viņu par Lassalle Kontemplationsschule via integralis (LKS) vadītāju Latvijā un piešķirot tiesības iecelt amatā citus kontemplācijas skolotājus.

Via integralis meditācijas tradīcijas pamatus licis izcilais jezuītu tēvs Hugo Enomija Makibi Lasāls (Hugo E. M. Lassalle, 1898–1990), kurš 20. gs. otrajā pusē vispirms pats apguva zenbudisma meditācijas praksi Japānā un, novērtējot tās praktisko nozīmi dziļākas garīgas pieredzes iegūšanā, sāka mācīt zenmeditāciju kristiešiem Eiropā. Viņš uzsvēra, ka mūsdienu garīgā ceļa gājējam ir labi jāiepazīst vismaz divas tradīcijas, divas perspektīvas jeb, citiem vārdiem sakot, jāapgūst sava veida “divvalodība”, lai varētu patiesāk apzināties, ko nozīmē garīgās izaugsmes ceļš. H.Lasāls uzskatīja, ka mūsdienu cilvēkam ir ļoti nepieciešams palūkoties uz savu garīgo tradīciju no citas reliģijas perspektīvas. Nereti tas palīdz dziļāk saprast un apgūt savu reliģiju, kā arī saskatīt grūti pamanāmos savas tradīcijas aizspriedumus un robežas. H. Lasāls bija ne tikai cienījams katoļu teologs, kas piedalījās Vatikāna Otrā koncila dokumentu sagatavošanā, bet arī meistara Jamadas Kouna (1907–1989) autorizēts zenmeditācijas skolotājs.

Lasāla skolnieki, kristīgās kontemplācijas skolotāji un vienlaikus autorizēti zenmeistari – jezuīts Niklauss Brančens (Niklaus Brantschen, dz. 1937) un Sv. Katrīnas kopienas mūķene Pija Gīgere (Pia Gyger, 1940–2014) – 2004. gadā Lasāla namā Bādšēnbrunnā Šveicē nodibināja kontemplācijas skolotāju sagatavošanas skolu – Lasāla Kontemplācijas skolu via integralis (Lassalle Kontemplationsschule via integralis) kā atbildīgu kristīgās mistikas un zenprakses sintēzi. Viņu metode sīkāk aprakstīta grāmatā VIA INTEGRALIS. Wo Zen und christliche Mystik sich begegnen”.

Skolas nosaukumā ietvertais vārds “integrāls” norāda uz šīs iestādes trim galvenajiem uzdevumiem:

  • kristīgo kontemplatīvo tradīciju integrācija; nevis konkurence, bet kooperācija,
  • saišu veidošana starp dažādu reliģiju kontemplatīvajām tradīcijām,
  • Kena Vilbera integrālās teorijas atziņu īstenošana.

www.viaintegralis.ch

Juris Rubenis ir absolvējis Lassalle Kontemplationsschule via integralis (LKS) Šveicē un kopš 2013. gada sadarbībā ar LKS vadību vada akreditētu kontemplācijas skolotāju sagatavošanas programmu Latvijā. Programmas ilgums ir 4 gadi. Pašreiz rit otrās programmas (2018–2021) mācību process. Inga Rubene ir absolvējusi LKS kontemplācijas skolotāju pirmo izglītības programmu Latvijā.