Annas Gammas vizīte un semināri Latvijā

2018. gada 18. maijs

Septembrī Integrālās izglītības institūtā viesosies Anna Gamma. Viņa ir Eiropā pazīstama kontemplācijas skolotāja, psiholoģe un zen meistare, personības izaugsmes trenere, Institūta Zen & Leadership vadītāja, kā arī vairāku grāmatu autore (sk. www.annagamma.ch). Anna Gamma vadīs divus trīs dienu garus seminārus un sniegs publiskas lekcijas.

Anna Gamma mums atsūtījusi personisku video sveicienu:

Video sveiciena saturs īsumā:

Integrālās izglītības institūtā es vadīšu divus seminārus – vienu sievietēm un otru jauktai grupai.

Pirmā semināra tēma ir “Seksualitāte un garīgums”.

Seksualitāte ir lielākais radošais spēks, kāds ir mūsu rīcībā. Taču mūsdienās ir jāmeklē arī citi šī radošā spēka aspekti un tos varam atrast garīgajā telpā.   

Otrā semināra tēma ir “No dziļumievainojumiem pie dziļumkompetences”. Tajā pārrunāsim arhetipiskos pamatmodeļus, kas izpaužas mūsu savstarpējās attiecībās. Ko un kāpēc mēs darām? Ilgstoši var likties, ka viss ir labi, bet tad pēkšņi mēs izraisām konfliktsituācijas, kuru iemeslus neapzināmies un nesaprotam. Tādēļ ir svarīgi strādāt ar dziļumievainojumiem, kurus visi nesam sev līdzi no bērnības. To labi darīt kopā ar cilvēkiem vai grupu, kam uzticamies.

Bērnībā uzceļam ap sevi aizsargmūrus. Taču tas, kas bērnībā bija svarīgs izdzīvošanai, pieaugušā vecumā ir no jauna jāatklāj un jāapstrādā, lai mēs spētu atvērti un brīvi veidot attiecības ar citiem cilvēkiem un mūs netraucētu pagātnes aizspriedumi.

Lai atklātu savus dziļumievainojumus, mums ir jāstrādā ar mūsu dziļumēnām. Šie bērnībā saņemtie ievainojumi mums ir jānosauc vārdā, lai mēs spētu no tiem atbrīvoties un varētu atrast savu lielāko kompetenci, lielāko dāvanu. Otrajā seminārā mēs dosimies tur, kur ir apslēpti mūsu lielākie ievainojumi un mūsu aizsardzības stratēģijas, lai no tām atbrīvotos un atrastu tās pērles, kas slēpjas mūsu dziļākajos ievainojumos.

Ļoti priecājos strādāt ar motivētiem cilvēkiem. Darbs, ko mēs darām, ir nozīmīgs ne tikai mums pašiem, tas var palīdzēt pasaulē ienākt lielākam mieram.

Mums nepieciešams miers ar sevi, miers ar cilvēkiem, ar kuriem kopā dzīvojam un miers visai pasaulei.