Ieskats Institūta jaunajā 2024. gada pirmā pusgada pasākumu programmā

2023. gada 1. novembris

Tikko mūsu mājaslapas sadaļā kursi esam publicējuši Integrālās izglītības institūta jauno programmu, kas ietver pasākumus no 2024. gada janvāra līdz jūlijam.  

Programmā esam iekļāvuši gan jau pieprasītus, gan pilnīgi jaunus kursus, kas veltīti dzīves aktuālajām tēmām, cilvēka vispusīgas izaugsmes jautājumiem un konkrētu prakšu apgūšanai.  

Garīgo prakšu centrs Stacija

Daži no Institūta kursiem, kā parasti, notiks Rīgā, bet lielākā daļa – tikko renovētajā un mājīgi iekārtotajā garīgo prakšu centrā Stacija, kas atrodas Ventspils novada Lūžņas ciemā.

Stacijā ir pieejamas, iespējams, mūsdienīgākās un ērtākās telpas retrītu un semināru rīkošanai Latvijā. Dalībnieki nakšņo vienvietīgās istabās ar visām ērtībām, viņu rīcībā ir plaša meditācijas telpa, mūsdienīgi aprīkota auditorija lekcijām, bibliotēka un restorāns, kurā baudīt garšīgas veģetāras maltītes. Īpašu atmosfēru rada ne tikai Stacijas novietojums pirmatnīga Ziemeļkurzemes meža ielokā 300 m attālumā no Baltijas jūras, bet arī garīgo prakšu centra sevišķā gaisotne, kas iedvesmo un motivē darbam ar sevi.

Semināru un retrītu tēmas

Ielūkosimies mazliet detalizētāk programmas saturā.

Janvārī plānots darbseminārs, kas veltīts aktuālajai attiecību tēmai: Viņa un viņš. Mīlestība un attiecības sievietes un vīrieša skatījumā; to vadīs Inga un Juris Rubeņi.

Cilvēka garīgā izaugsme ir Institūta uzmanības centrā, tāpēc vairāki darbsemināri un retrīti, kā allaž, veltīti garīgo prakšu tēmai, palīdzot un iedvesmojot apgūt un attīstīt gan meditāciju, gan citas apziņu paplašinošas prakses.

Aprīlī atkārtoti plānots retrīts, kas veltīts interesantajai un nozīmīgajai tēmai – darbam ar sapņiem un aktīvo iztēli. Šo retrītu vadīs Juris Rubenis un Georgs Rubenis.

Kā uzsvēris izcilais apziņas pētnieks Kens Vilbers, nav iespējama līdzsvarota garīgā izaugsme, ja ignorējam darbu ar ēnu. Tāpēc arī šim nepieciešamajam un izaicinošajam uzdevumam esam veltījuši darbsemināru aprīlī.

Aprīlī plānots arī meditācijas retrīts, kas veltīts izaicinošai tēmai: Dzīve pasaulē – ko tā nozīmē? Dzīve, nāve, transformācija. Nāve ir neērta tēma, no kuras daudzi labprāt ilgstoši izvairās. Vai nopietna izskaidrošanās ar nāves jautājumu varētu ne tikai palīdzēt īsti novērtēt katru dzīves stundu, bet arī dāvāt mums drošību un mieru nepārredzamajā pasaulē? 

Meditācija

Meditācija ir viena no svarīgākajām cilvēka garīgo izaugsmi veicinošām pamatprasmēm, tāpēc tai pievērsta īpaša uzmanība Institūta programmā. Kā parasti, Juris Rubenis vadīs vairākus dažāda garuma meditācijas retrītus, kas paredzēti gan iesācējiem, gan cilvēkiem ar meditācijas pieredzi.

Jauns kurss sievietēm

Jaunu kursu sievietēm Sievietes pasaule: dvēsele, ķermenis un seksualitāte izveidojušas Inga Rubene un Agnese Gintnere. Seminārs plānots maijā.

Četras prasmes dzīvei un darbam

Četru semināru programma vadītājiem Četras prasmes dzīvei un darbam, kurā savas zināšanas un pieredzi apvienojuši Indulis Paičs, Juris Rubenis un Nellija Ločmele, turpināsies arī 2024. gadā. Šī programma ir viena no visaugstāk novērtētākajām Institūta kursu apmeklētāju vidū.

Vēl viens jaunums galvenokārt attiecas uz kursa Četras prasmes dzīvei un darbam absolventiem, kuri bieži jautājuši par iespējamu turpinājumu. Programmā atradīsiet jaunu kursu Četru prasmju padziļinājums, kas ar lekciju un galvenokārt ar konkrētu prakšu palīdzību palīdzēs četras inteliģences iepazīt un apgūt vēl aptverošāk. Kurss februārī, kas veltīts mentālajai un ķermeņa inteliģencei, veidots retrīta formā, proti, kā trīs dienu pasākums garīgo prakšu centrā Stacija. Fiziska izkāpšana no pierastās vides un intensīvā ikdienas pienākumu “rata”, kā zināms, veicina spēju labāk un atvērtāk iekļauties semināra plūsmā un uztvert apgūstamās tēmas.

Klusuma nedēļas

Jaunajā programmā īpaši vēlamies uzsvērt iespēju piedalīties klusuma nedēļās Lūžņā. 

Klusuma nedēļa palīdz atjaunot spēkus ikvienam, bet jo īpaši cilvēkiem, kuru dzīve rit intensīvā spriedzē. Katrs klusuma nedēļas dalībnieks var šo laiku pavadīt paša izvēlētā veidā.

1.Klusuma nedēļu var izmantot atpūtai, piedaloties (vai nepiedaloties) piedāvātajās lekcijās un meditācijās atbilstoši savai iekšējai sajūtai. Nedēļu iespējams veltīt pārdomām, lēnām pastaigām dabā vai labas grāmatas lasīšanā Klusuma nama bibliotēkā.

2.Klusuma nedēļu var izmantot arī kā meditācijas retrītu, šo laiku veltot labākai sevis iepazīšanai un pašrefleksijai, citiem vārdiem sakot, garīgajai izaugsmei. Tajā paredzēta iepazīstināšana ar meditācijas pamatprincipiem, kā arī iespēja meditācijas prakses dziļākai apgūšanai un izkopšanai.

Vienīgais stingrais noteikums, kas jāievēro visiem klusuma nedēļas dalībniekiem, ir klusums.

Pasākumi uzņēmumu un organizāciju komandām vai vadības grupām

Mūsdienu vadībzinātnes aizvien vairāk uzsver psiholoģiskās noturības (resilience) un labbūtības (wellbeing) faktoru nozīmi, kas nodrošina uzņēmumu produktīvu darbu, vienlaikus novēršot darbinieku izdegšanu un savstarpējus konfliktus. Institūts piedāvā īpašu iespēju uzņēmumu komandai vai vadības grupai (līdz 29 personām) piedalīties jēgpilnos un rosinošos  Dr. Jura Rubeņa un Induļa Paiča vadītos semināros garīgo prakšu centrā Stacija. Semināru tēmas var tikt īpaši pielāgotas uzņēmuma būtiskāko izaicinājumu risināšanai.
Priecājamies, ka aizvien vairāk uzņēmumu izvēlas Institūta kursus savu vadības komandu izaugsmes un saliedētības veicināšanai. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu piedāvājumu, lūdzu, ieskatieties programma/uznemumiem

Pasniedzēji

Līdzās mūsu pastāvīgajiem pasniedzējiem – Jurim Rubenim, Ingai Rubenei un Indulim Paičam – vairākus seminārus un retrītus vadīs viespasniedzēji Andrejs_Vasiļjevs, Agnese  Gintnere, Nellija Ločmele un Georgs Rubenis.

Kompaktās semināru dalībnieku grupas un pieteikšanās gaidītāju rindā

Atbilstoši Institūta filozofijai mēs neveidojam lielas semināru dalībnieku grupas. Tas nepieciešams, lai varētu nodrošināt pietiekamu personiskumu un atbilstošu pasākumu kvalitāti. Tāpēc atvainojamies, ka dažos semināros vietas tiek rezervētas ļoti ātri. Tomēr, ja redzat uzrakstu “brīvu vietu nav”, iedrošinām reģistrēties gaidītāju rindā, jo nereti dažas nedēļas pirms konkrētā semināra dalībnieku sarakstos mēdz notikt izmaiņas.

Atgādinām, ka dalību ikvienā seminārā varat uzdāvināt arī kādam citam. Tādā gadījumā mūsu biroja vadītāja noformēs un nosūtīs Jums dāvanu karti ar informāciju par konkrēto semināru.

Sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti

2022.gadā Integrālās izglītības institūts uzsāka sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti, lai kopīgi attīstītu un sekmētu starpdisciplināru pētniecību sabiedrības veselības veicināšanas un sociālo zinātņu jomā. Šīs sadarbības ietvaros janvārī sākusies 18 mēnešus ilga starpdisciplināra, eksperimentāla profesionālās pilnveides izglītības un pētniecības programma programma Garīgā prakse, pieredze, transformācija izpētes un konsultēšanas procesā. Integrālā pieeja. Meklēt jaunus veidus, kā uztvert un pielietot garīgumu un garīgās prakses mūsdienu dzīvē, paraudzīties uz tām no gan no akadēmiskās pētniecības, gan pašas praktizēšanas perspektīvas, Institūta izpratnē ir ļoti svarīga mūsdienu vajadzība.

Bila Plotkina dibinātā Animas Valley Institute retrīti

Savukārt saite www.stacija.lv sniegs jums iespēju ieskatīties garīgo prakšu centra Stacija 2024. gada 1. pusgada programmā. Tajā atradīsiet vēl citus seminārus un retrītus, ko vada Latvijas kontemplatīvo prakšu pasniedzēju, skolu un retrītu centru asociācijas biedri.

Īpaši vēršam uzmanību uz izcilajiem un interesantajiem ekopsihologa Bila Plotkina dibinātā Animas Valley Institute skolotāju vadītajiem dabas retrītiem, kas jau vairākus gadus vasarās notiek Lūžņā.

Integrālās izglītības institūts ir Latvijas kontemplatīvo prakšu pasniedzēju, skolu un retrītu centru asociācijas dibinātājs un biedrs.

Sarunu cikls “Starp divām bezgalībām”

I3 kluba biedri aicināti piedalīties Jura Rubeņa tiešsaistes lekcijās, kas reizi mēnesī tiek piedāvātas Institūta Zoom platformā sarunu cikla “Starp divām bezgalībām” ietvaros. I3 kluba biedriem visi lekciju ieraksti ir pieejami arī pēc tiešsaistes pasākumiem; ierakstus meklējiet Institūta mājaslapas sadaļā I3 klubs.

Atgādinām, ka ikvienam interesentam iespējams iestāties I3 klubā, piesakoties šeit.

Priecāsimies atbildēt uz jūsu jautājumiem:   Lūdzu, ieslēdziet Javascriptu, lai redzētu e-pasta adresi!