Par mums

Integrālās izglītības institūts (I3) piedāvā daudzpusīgus izglītojoši mainošus kursus, respektējot mūsdienu pasaules izaicinājumus un uzdevumus. Institūta redzējums sakņojas pārliecībā par cilvēku kā garīgi, psihiski, ķermeniski un sociāli vienotu būtni. Līdzsvarotas attiecības starp šīm nereti atdalītajām jomām ir jēgpilnas un iedvesmojošas dzīves priekšnosacījums.

Mūsu programmā tiek mācīta integrāla, starpdisciplināra pieeja svarīgākajām dzīves jomām, mudinot apgūt un līdzsvarot visus četrus inteliģences veidus – IQ (mentālā inteliģence), EQ (emocionālā inteliģence), SQ (garīgā inteliģence) un BQ (ķermeņa inteliģence). Mēs uzskatām, ka fundamentāla nozīme ir cilvēka apzinātības, vērības izkopšanai, kas ved pie patiesas kompetences un atbildības.

Īpaši nozīmīga šī pieeja ir valsts pārvaldē, izglītībā, politikā un uzņēmējdarbībā, jo no šo jomu vadītāju kvalitātes ir atkarīga Latvijas sabiedrības nākotne. 

Mūsdienu sašķeltajā un vienkāršotu lēmumu apdraudētajā pasaulē aizvien nozīmīgāku lomu ieņem spēja uztvert parādības visaptveroši, iekļaujoši, integrāli. 

Šī kompetence nav pašsaprotama – tās apgūšana prasa gatavību pārvērtēt iebrauktos ceļus un izkāpt no ierastajām klišejām. Tā aicina cilvēku būt drosmīgam, lai īstenotu patiesas pārmaiņa  – pirmām kārtām pašam sevī –, kā arī laiku un pamatīgu darbu. Un tomēr mēs uzskatām, ka integrālas pasaules uztveres apgūšanai nav alternatīvu, tā ir svarīgs pamats Latvijas sabiedrības un valsts attīstībai. Tikai pārmainīti cilvēki spēj pārmainīt sabiedrību. Institūts vēlas sniegt ieguldījumu Latvijas valsts attīstībā, tās konkurētspējīgā, drošā pastāvēšanā nākotnē, kā arī brīvu, gudru un vērīgu cilvēku veidošanā.

Reģistrācijas Nr. 3380802478, LR Izglītības iestāžu reģistrā

 

Juris Rubenis, Dr.theol.

Garīgo prakšu eksperts, daudzu vairākās valodās izdotu grāmatu un dažādu izglītības projektu autors. Ilggadēja garīdznieka un augstskolas pasniedzēja pieredze. Lassalle Kontemplationsshule via integralis (LKS) autorizēts trešās (augstākās) pakāpes kontemplācijas skolotājs, LKS vadītājs Latvijā un Integrālās izglītības institūta direktors. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis.

Regulāri vada meditācijas retrītus un personības izaugsmes seminārus Integrālās izglītības institūtā un garīgo prakšu centrā Stacija. Individuāli palīdz cilvēkiem izaugsmes ceļā.