Ievads U teorijā un praksē. Kā atvērt prātu, sirdi un gribu? Darbseminārs vadītājiem.

09.12. — 11.12.2022 12:00— 13:30 garīgo prakšu centrs StacijaLV, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Aizvien biežāk sastopamies ar situācijām, kuras ar pagātnē lietotajām metodēm vairs nevar atrisināt. Lai radītu ko jaunu, nepieciešams ceļš, kas atšķiras no ierastā. MIT pasniedzēja Otto Šarmera izstrādātā U teorija ir viens no izcilākajiem mūsdienu instrumentiem autentiska radošuma attīstīšanai visdažādākās dzīves jomās. U teorija palīdz indivīdiem un grupām iegremdēties dziļākajos apziņas stāvokļos, kurus varētu raksturot kā radikālu klātbūtni tagadnē. Rezultātā tiek aktivizēti indivīda un grupas apslēptie resursi un atvieglots radošu lēmumu atklāšanas un pieņemšanas process. 

U teoriju mūsdienās plaši izmanto organizāciju vadībā un biznesā, taču tā palīdz pieņemt apzinātus lēmumus arī ikvienā citā dzīves jomā, mācot patiesi un radoši komunicēt ar sevi, citiem cilvēkiem un realitāti.  O. Šarmers uzsver, ka panākumi nav atkarīgi no tā, ko vai mēs darām, bet no iekšējās vietas, no kuras darbojamies.

Taču U teoriju nav iespējams apgūt, tikai par to lasot vai klausoties lekcijas.

Apgūt U teoriju nozīmē to ne tikai intelektuāli izprast, bet arī praktizēt – ar atvērtu prātu, sirdi un gribu. Tam ļoti noder Šarmera ieteiktie vingrinājumi.

O.Šarmers piedāvā daudzas inovatīvas prakses, kas palīdz praktiski apgūt un pielietot U teoriju dzīvē.

Jā, kā atvērt sirdi, prātu, gribu?

Kā izmantot U procesu radošu lēmumu atklāšanā un pieņemšanā?

Kā atklāt sevī prombūtnību un atvērt gribu klātbūtnībai?

Kursa ietvaros tiek piedāvātas lekcijas, bet galvenokārt – daudzi praktiski vingrinājumi.

Seminārā mācīsimies ieklausīties savā ķermenī, kas ir ļoti nozīmīgs, tomēr reti izmantots instruments lēmumu pieņemšanā.

Semināra dalībniekiem jābūt gataviem piedalīties vingrinājumos, kas spiedīs atstāt komforta zonu un ierastās domāšanas modeļus, jo tikai tā iespējams atklāt mūsos apslēptos traucēkļus un iespējas.

Mērķauditorija: dažādu līmeņu vadītāji, kas gatavi inovatīvu metožu apgūšanai.

Maksimālais dalībnieku skaits: 14 cilvēku.

Kursu vada Juris Rubenis un Andrejs Vasiļjevs.

Norises vieta: garīgo prakšu centrs StacijaLV, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Kursa maksa 726 EUR (ieskaitot 21 % PVN).

Cenā iekļautas 7 ēdienreizes un nakšņošana (2 naktis) vienvietīgās istabās.

Kursa darba kārtība

Piektdiena

12.00                           Sākums

Svētdien

13.30                           Noslēgums

Norises vieta: garīgo prakšu centrs StacijaLV, Ventspils novada Lūžņas ciems, www.stacija.lv

Brīvu vietu nav