Semināru programma. 2019. gada jūlijs – decembris

01.07. — 31.12.2019